PIANO

SOFÍA PINO

NOA OTERO

MARCOS PERNAS

CARLA PEREZ

MARCOS ROMÁN

SOPHÍA SANTAMARÍA

ROI FERNÁNDEZ

ANA MARTÍNEZ

MARTÍN LAMOSA

ANXO ARIAS

MARTINA RODRÍGUEZ

MARTÍN FREIRE

NICOLÁS MAGDALENA

CARLA FOLGAR

HELENA VILA

REBECA OSTASZ

MARÍA DA SILVA

HUGO VIDAL

ENRIQUE DOCABO

LAURA CASTRO

SABELA ÁLVAREZ