MATRÍCULA CURSO 2022/2023

CONVOCATORIA DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2022/2023

ALUMNADO DO CURSO ANTERIOR
 

INFO MATRÍCULA MÚSICA E MOVEMENTO
 

HORARIOS MÚSICA E MOVEMENTO
 

INFO MATRÍCULA
ITINERARIO PRÁCTICA INSTRUMENTAL
ITINERARIO FOR-AGRUP

 

HORARIOS PRÁCTICA INSTRUMENTAL
HORARIOS FOR-AGRUP

 

NOVO ALUMNADO CURSO 2022/2023

PAGAMENTO RECIBO MATRÍCULA