CLARINETE

LUISA MONROY SOBRINO

ROI BLANCO FERNÁNDEZ

GABRIELA FREITAS DANIELI

MARTIN

SOFÍA BOUZAS BOBOS

JOAQUÓN GARCÍA MACCIO

LETICIA LEAL CHAVES

IRIS - MARINA

IGNACIO EXPÓSITO AYMERICH

DIEGO CRISTOBO RODRÍGUEZ

ZOE CEDEÑO COELLO

LENA RODRÍGUEZ PINTOS

AURORA - ENZO - PABLO

LAURA

Escola Municipal de Música de Vigo · Camiño do Regueiro 1, 36211 Vigo · 986 410 785 · info@esmuvigo.es