Equipa Directiva

Directora

María Muñiz

direccion@esmuvigo.es

 hora de atención a pais:

 Luns de 18:00 h.

Xefa de Estudos

Clotilde Ocampo 

xefatura.estudios@esmuvigo.es

 hora de atención a pais:

 Xoves de 19.00 h.

Para solicitar reunión coa Xefatura de Estudos ou Dirección, deberase cubrir a correspondente petición  na secretaría do centro con 48 horas (lectivas) de adianto á data solicitada.

Escola Municipal de Música de Vigo · Camiño do Regueiro 1, 36211 Vigo · 986 410 785 · info@esmuvigo.es

portada04