Secretaría

Administración

Jorge

Horario de atención ao público

Curso escolar:

Luns e mércores de 10:00  13:00h.

De luns a venres de 16:00 a 22:00h.

Do 15 de xuño ao 14 de setembro:

De 10:00 a 13:00h.

Agosto pechado.

Matrícula

Existen dous prazos de matrícula:

 - Alumnado do centro: dende  maio ata xuño.

 - Novo alumnado: Preinscricións dende xuño ata setembro.

O proceso para formalizar a matrícula, en cada caso, publicarase con antelación suficiente.

Escola Municipal de Música de Vigo · Camiño do Regueiro 1, 36211 Vigo · 986 410 785 · info@esmuvigo.es

portada02