top of page

Aviso Legal

AVISO LEGAL:

LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumplimEnto do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dase a coñecer a siguinte Información Xeral:

Que o dominio www.esmuvigo.es a partires de agora sitio web está rexistrado a nome de ESMUVIGO S.C.G. con enderezo social en CAMIÑO REGUEIRO 1 36211 - VIGO (PONTEVEDRA ); provista de CIF F27779255.

O seu enderezo de contacto é o enderezo de correo electrónico esmuvigoscg@esmuvigo.es

CONDICIONS DE USO

I.- Usuarios/as;

O acceso a e/ou uso do sitio web de www.esmuvigo.es, atribúe a quien o realiza a condición de usuario/a, aceptando, dende ese mesmo intre, plenamente e sen reserva algunha, as presentes condicións xerais, así como as condiciÓNs particulares que, no seu caso, complementen, modifiquen o substitúan as condicións xerais en relación con determinados servizos e contidos do sitio web.

II.- Uso do sitio Web, os seus  servizos e contidos;

O/A usuario/a comprométese a utilizar o sitio Web e os seus servizos e contidos sen contravenir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Así mesmo, queda prohibido, o uso da Web con fins ilícitos ou lesivos contra O TITULAR ou cualquer/ira terceiro/a, o que, de calquer xeito, podan causar perxuizo ou impedir o normal funcionamiento do sitio Web.

A respecto dos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxen, fotografías, deseños, etc.), prohíbese:

 • A súa reproducción, distribución ou modificación, a lo  menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos/as titulares ou resulte legalmente permitido.

 • Calqueira vulneración dos dereitos de  O TITULAR oo dos seus lexítimos/as titulares sobre os mismos.

 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estrictamente permitidos.

 • Calqueira intento de obter os contidos do sitio Web por calqueira medio distinto dos que se poñan a disposición dos/as usuarios/as así como dos que habitualmente se empleen na rede, sempre que non causen perxuizo algun ao sitio web.

III.- Modificación unilateral;

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre e cando o considere oportuno, a estructura e o deseño do sitio web, así como modificar ou eliminar, os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do sitio Web.

IV.- Hiperligues;

O establecimiento de calqueira "hiperligue" entre unha páxina web e o sitio web estará sometido ás seguintes condicións:

 • Nos está permitida a reproducción nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web.

 • Salvo consentimento previo e expreso, a páxina web na que se estableza o hiperligue non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR

 • Baixo ningunha circunstancia, O TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do  público na páxina web dende a  que se realice o "hiperligue"  nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

V. Exclusión de Garantías e responsabilidade;

O TITULAR non outorga ningunha garantía nen se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perxuizos de calqueira natureza que poideran traer causa de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento do WEB e/ou dos seus servizos ou contidos.

 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos par satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.

 •  A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.

 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as , dos contidos.

 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrarios as presentes Condicións Xerais, á boa fé, aos usos xeralmente aceptados ou a orde pública, do sitio Web, sos seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.

 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros/as e postos a disposición dos/as usuarios/as no sitio Web.

 • O incumprimento por parte de terceiros das súas obrigas ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do sitio Web.

VI. Duración;​​

A duración da prestación do servizo do sitio Web e dos servizos é de carácter indefinido.

Sen perxuizo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou rematar a prestación do servizo da Web ou de calqueira dos servizos que a integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LExislación aplicable e Xurisdición;

As presentes Condicións Xerais rexiranse pola lexislación española.

ESMUVIGO S.C.G. e o usuario/a, con renuncia expresa a calqueira outro foro que poidera corresponderlle, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais do enderezo do usuario para cantas cuestións poideran suscitarse ou accións que poideran exercitarse derivadas da prestación do servizo Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumplimento ou incumprimento do que aqui queda establecido.

No suposto de que o usuario/a teña o seu enderezo fora de España. ESMUVIGO S.C.G e o usuario/a, con renuncia expresa a calqueira outro foro que poidera corresponderlles, sométense á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Vigo.

USO DE COOKIES

O sitio web ESMUVIGO S.C.G. pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asocianse únicamente con un USUARIO/A anónimo e o seu ordenador e non proporcionan por sí o nome e apelidos do USUARIO/A. Grazas as cookies, resulta posible recoñecer aos USUATIOS/AS rexistrados despois de que estes rexistráranse por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente para eles. As cookies utilizadas no poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros proveedores. Os datos identificativos da persoa USUARIA son cifrados para maior seguridade.

O/A USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado na pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no disco duro. Por favos, consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o SITIO WEB, non resulta preciso que o/a USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen perxuizo de que en tal caso será preciso que o USUARIO/A se rexistre como usuario en cada un dos servizos nos cales requírase rexistro previo.

De igual xeito, os nosos servidores web detectan de xeito automático a direccion IP e o nome do dominio utilizados polo usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa ley de servizos da sociedade da informacion 34/2002 garantese ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo de 10 días desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a esmuvigoscg@esmuvigo.es

bottom of page