Secretaría

Horario de atención ao público       

Curso escolar:

De luns a venres de 16:00 a 22:00h.

Período de matrícula do 21 de xuño ao 30 de setembro:

solicitude cita previa: de 10:00 a 11:00 horas

Atención ao público: De 11:00 a 14:00h.

 

Agosto pechado.

Administración

Jorge

Matrícula

Existen dous prazos de matrícula:

 - Alumnado do centro: dende  maio ata xuño.

 - Novo alumnado: Preinscricións dende xuño ata setembro.

O proceso para formalizar a matrícula, en cada caso, publicarase con antelación suficiente.